مطالب توسط adminarc

محصول جدید شرکت : تیکنر

محصول جدید شرکت: تیکنر جهت بازیافت آب و جلوگیرى از هدر رفتن آن و جلوگیرى از آلودگى محیط و اتلاف عناصر در پایان فرآیند فرآوری مواد معدنی کاربرد دارد این دستگاه سازه ای متشکل از یک استوانه و یک مخروط است که پسآب وارد آن می شود. پس از ترکیب شدن پسآب با پلیمری به […]