فیدر شاتونی

– تمامی سطوح با ورق های فولادی ضد سایش پوشیده شده است.

– جهت بارهای سنگین و در شرایط کاری سخت طراحی گردیده است.

– قدرت توسط گیربکس بسیار قوی منتقل میشود.

– میزان رفت و برگشت سینی قابل تنظیم است.

Reciprocating feeder

  • All surfaces are covered by anti-wear steel plates.
  • Designed specially for heavy duty operations.
  • It has a very strong gear-box to transfer the power.
  • The alternative carriage movement is adjustable.

 

فیدر شاتونی

فیدر شاتونی